Nari Jowo ndok Taman Amerika

Lur, cak Supri ngajak sampeyan nontok pentas tari dan musik Indonesia nang taman Fairfax, Virginia. Iki bagian pertunjukan musim panas sing tujuane supoyo wong Amerika luwih ngenal seni budoyo monco negoro. Tontok Kampung Amerika sing disiarna ndok acara Pojok Kampung saben malam minggu nang JTV.

Sumber: www.voaindonesia.com