Limusin Wis Ora Top Meneh

Lur, jaman disik numpak limusin dianggep wah, tapi sakiki jamane wis beda lur. Wong-wong sugih ora gelem numpak limusin meneh mergo jarena kuwi pamer kekayaan sing ora perlu. Terus piye nasibe perusahaan penyedia jasa limusin? Tontok Kampung Amerika nok Pojok Kampung JTV saben malam minggu.

Sumber: www.voaindonesia.com